Hem » Hur möjliggör vi CCS i Sverige?

Hur möjliggör vi CCS i Sverige?

Utsläpp av koldioxid kan halveras

Olika former av infångning och lagring av koldioxid kommer att innebära stora framsteg på vägen mot minskade koldioxidutsläpp. Om 27 av Sveriges största utsläppare av koldioxid implementerar CCS kan landets totala utsläpp av koldioxid halveras. Det finns redan tillgänglig och väl beprövad teknik men det krävs stora investeringar och det gäller att välja rätt väg framåt.

CARBON CAPTURE AND STORAGE

Om CCS

Expandera

BIO-CCS & CCU

Fakta om CCS

Expandera

KOLDIOXIDEN AVSKILJS

Hur fungerar CCS?

Expandera