Hem » Karriär » Lär känna oss » Ett berikande mentorskap som givit mer än bara kunskapsöverföring

Ett berikande mentorskap som givit mer än bara kunskapsöverföring

Ett framgångsrikt mentorskap

Vad innebär ett framgångsrikt mentorskap? Det utforskar Ida Sjölén och Tina Dam under ett års tid och har redan efter första halvan upptäckt många likheter och smarta insikter som gynnar deras vardag.

Estetutbildning på gymnasiet till färdig maskiningenjör är inte en vanlig kombination man springer på inom ingenjörsbranschen, men när ett mentorskap mellan Ida Sjölén och Tina Dam blev aktuellt var dem helt plötsligt inte ensamma om den unika bakgrunden. I början av september 2023 inleddes en ny bekantskap som skulle komma att bli en värdefull erfarenhet för båda parter. På Scanias kontor möttes Ida och Tina under en halv dag och påbörjade en konversation som bara har fortsatt att växa.

Mentorskapet har inte haft ett specifikt projekt i fokus, utan en öppen agenda baserat på Idas nya roll som teamledare har styrt upplägget. Samtalsämnen som ledarskap, stresshantering och personlig utveckling är bara några av alla områden som diskuterats under mötena. Frågor som ’hur ska man tänka i en viss situation’ eller ’ligger ansvaret utanför rollen’ är inte enkla att navigera igenom på egen hand i början av karriären. Mentorskapet har handlat om att lyfta olika situationer som uppstått i närtid och reflektera kring hur Ida kan gå tillväga. Oftast har Tina tidigare upplevelser att dela med sig av men det viktiga för henne har varit att inte berätta för Ida hur hon ska göra, utan förmedla ett tankesätt som är värdefullt att rusta verktygslådan med.

”Det jag tycker är roligast med mentorskapet är att man får perspektiv. Att få tiden en gång i månaden att reflektera över hur det går för en. Jag har insett hur långt jag har kommit från när vi började ses tills vart jag är idag. På mötena får jag se allt från ett fågelperspektiv och möjlighet att reflektera tillsammans med Tina. Efteråt blir jag glad och är mer till freds”, säger Ida.

”Det är saker som Tina har sagt som jag automatiskt har plockat fram ur verktygslådan”

Vad innebär ett framgångsrikt mentorskap? Kanske en svår fråga att besvara då behovet och situationen oftast skiljer sig från person till person. Med mer än 20 år inom den så kallade tunga industrin och en större del av tiden i ledande befattning inom underhåll och teknik, har Tina omfattande kunskap att dela med sig av och har även agerat som mentor vid ett flertal tillfällen. En faktor som hon anser är viktig för att ett mentorskap ska fungera är att det finns ett givande och tagande från båda parter. Att Ida själv är så driven och intresserad som hon är bidrar också till djupare diskussioner.

”Jag tycker det är väl avsatt tid på det sättet att vi har ett utbyte av varandra vilket gör att det ger energi. Man får dela med sig av erfarenheter och samtidigt lära sig något nytt för alla reflektioner ger feedback till sig själva, man får utrymme att rannsaka sig själv. Ett mentorskap är ett givande och tagande och det gäller att man är öppensinnad. Man sår nya frön och ger stöttning i en positiv karriärsutveckling utifrån där man är”, säger Tina.

Till en början visste inte Ida vad hon kunde förvänta sig men gick in i samtalen med nyfikenhet. När teamledarrollen blev aktuell passade ett mentorskap väldigt bra i tiden och att få stöttning i hur man leder en mindre grupp på upp till åtta personer. Det kreativa tänkandet och den naturliga personkemin har varit en stor tillgång under det första halvåret och än finns det mycket kvar att prata om. Ingenjörsyrket handlar om att jobba med människor och det krävs en stor samverkan att få med alla på samma tåg. Tina känner en glädje när Ida tagit till sig förslag på lösningar och på sitt sätt infört förbättringar.

”Vi har fokuserat mycket på work balance i gruppen för det har jag själv tyckt varit dåligt innan. Jag har lärt mig av vad jag har saknat och har tagit till mig det i min roll. Under gruppmötena är det saker som Tina har sagt som jag automatiskt har plockat fram ur verktygslådan, som att gå runt bordet och ge ordet till alla. Vi var bland de första som hade individuella samtal med våra medarbetare, och nu är det andra områden på Scania som tagit efter för att de har sett en positiv utveckling. Min grupp har varit positiva och tycker det är ett bra sätt att arbeta på”, berättar Ida.

Att klampa i pianot kan ge värde till någon annan

Det gäller inte bara att deltagarna är drivna i frågan om ett mentorskap utan även att företaget investerar i denna form av kunskapsöverföring. Aenigma erbjuder medarbetare möjligheten att ingå i ett mentorskap för att just få den stöttning som behövs i ett projekt eller i den personliga karriärsutvecklingen. Tina som tillhör Avestakontoret och Ida som sitter på Stockholmskontoret är tacksamma för den match som blev och menar på att det även ger ett stort mervärde när man känner till varandras kunskap på de andra kontoren.

”Jag tycker det är roligt och viktigt att det finns utrymme för att göra sådana här saker. Det är så himla lätt att allt går så fort idag, möten som ligger packade efter varandra och i det ska man hitta work balance. Mentorskapet är ett sätt att ta sig tid och lyfta blicken mot andra frågor. Det har varit kul att kunna bidra med bredden för jag har absolut klampat i pianot själv genom åren. Man måste lära sig av sina egna misstag också, men vissa situationer ska man inte behöva hamna i utan det finns folk som hjälper och stöttar en så att det går hyfsat smidigt. Det är de jag försöker och hoppas att jag kan förmedla till Ida”, säger Tina.

Mentorskapet fortsätter fram till sommaren och både Tina och Ida gläds av att få fylla verktygslådan med nya insikter och reflektioner från deras samtal, som kan komma att vara till en stor hjälp när de tar sig an uppdrag inom nya verksamheter under våren.