Hem » Karriär » Lär känna oss » Ida är med och utvecklar underhållet i Scanias resa mot hållbar transport

Ida är med och utvecklar underhållet i Scanias resa mot hållbar transport

En bra vision för underhåll

I en av Scanias många byggnader jobbar Ida Sjölén med ett unikt projekt som kommer bidra i omställningen till hållbar transport. Scania har ett stort fokus på elektrifiering och Ida är delaktig och stöttar med underhållsfrågorna i byggnationen av en ny batterifabrik för eldrivna bussar och lastbilar.

Att skapa struktur och sätta sig in i processer är två av faktorerna som ger Ida Sjölén motivation. Trots att hon bara har drygt 1,5 års erfarenhet i rollen som underhållsingenjör efter examen har Ida fått möjligheten att successivt växa och ta ett större ansvar inom sin enhet.

– Jag gillar att utvecklas och att utveckla andra. Jag är väldigt strukturerad som person och tycker om att göra livet enklare för andra genom att exempelvis skapa uppföljningsrutiner, sätta strukturer och processer. Arbetet innebär att sitta med i projekt vilket innefattar varierande uppgifter med många bollar i luften vilket både är utmanande och roligt.

Scanias nya batterifabrik

Aenigma har ett långt samarbete med Scania och har bistått med kompetens i flera av deras stora investeringsprojekt genom åren, samt stöttat i utvecklingen av deras metoder och processer för att förbättra arbetssätten för underhållsverksamheten. Nu har Scania ett stort fokus på elektrifiering och bygger upp en ny batterifabrik för eldrivna lastbilar och bussar i Södertälje. Idas roll som underhållsingenjör i projektet är att säkerställa att anläggningen, som är 18 000 kvadratmeter stor, håller en hög driftsäkerhet vid produktionsstart.

– Vi stöttar i processen att köpa in maskinerna som ska bygga fabriken då den i sig kommer vara väldigt automatiserad, den har inte jättemånga manuella stationer. Vi går in i investeringsprojekten och stöttar upp med underhållsfrågorna specifikt. Vi har en lång relation med Scania och de förstår verkligen vikten av att tidigt ta med underhållsarbetet för att nå ett bra slutresultat.

Ida är involverad hela vägen från att kravspecifikationerna arbetas fram, vid inköp av maskinleverantörer, i projektfasen, FAT tester, driftsättning och slutligen överlämning till den lokala drift- och underhållsorganisationen. Det är tidskrävande att sätta sig in i de olika stegen och förstå all teknisk information, men med stöttning och ett nära samarbete med chefer och kollegor på både Aenigma och Scania känner Ida ett stort engagemang. Framför allt när hon får vara med och bidra till förbättringsmöjligheter inom underhållsprocesserna.

– Något jag tycker är roligt med Scania är att vi konsulter får vara med och utveckla interna förbättringsarbeten, processer och stöddokument som vi kommer använda. De delar med sig och inkluderar oss vilket jag tycker är superkul för jag personligen gillar förbättringsarbeten och sitter med i många forum.

Aenigmas vision för underhåll

Aenigmas vision är att hjälpa företag att utveckla sitt underhåll av befintlig produktion samt vid investering av ny utrustning säkerställa en hög driftsäkerhet redan från start. Dock står Ida och underhållsbranschen inför utmaningen att bli inkopplad i projektens process i ett tidigt stadie.

– Vi arbetar med att få företag att förstå att underhåll behövs och att få in oss i ett tidigt skede så att vi verkligen kan påverka. Ofta kommer vi in sent i projekt och då kan allting redan vara bestämt. Utmaningen är att vi rent generellt inte prioriteras i projekt eller av företag. De tänker att de löser underhållsdelen i slutet av projektet, men arbetet är mycket bredare än så. Vi måste se till att det går att underhålla och har förutsättningarna för att underhålla.

Genom att inkludera underhåll i ett tidigt stadie vid nyanskaffning av maskiner så finns möjligheten att påverka slutresultatet i form av underhållsmässighet, vilket i sin tur bidrar till bättre tillgänglighet. När maskinleverantörer designar sin produktionslinje eller utrustning så kan Ida och hennes kollegor se till att det blir så lätt som möjligt för underhållsavdelningen att exempelvis byta olja på en maskin eller se till att delar som behöver underhållas är tillgängliga.

– Vi säkerställer att mottagande avdelning har alla verktyg de behöver för att säkerställa den tekniska tillgängligheten och upprätthålla driften såsom; mjukvaror, backuper, specialverktyg, dokumentation etc för att minimera stopptid vid förebyggande kontroller men även vid felsökning under akuta avhjälpande underhåll.