Hem » Karriär » Lär känna oss » Ledarskapet är ett samspel med gruppen

Ledarskapet är ett samspel med gruppen

Sammansvetsat team

I snart fem år har Magnus Lundin varit ansvarig för Bergslagenskontoret på Aenigma. Med en ledande befattning sedan 1999 har han vid flera tillfällen funderat på vad det är med ledarskapet som intresserar honom och hur man skapar en positiv anda i teamet.

Redan vid 14 års ålder ledde Magnus sportlovsaktiviteterna vid hockeyrinken i Karlbo och därefter har ledarrollen fallit sig naturligt i vardagen. Även om det inte var en position som han eftersträvade i första hand handlar det om passionen till att få jobba med teknik och människor.

– Det jag tycker är roligt personligen är att få se människor utvecklas. Få dem att ta nya steg och ge beröm för det dom gör. Jag är inte den som vill få beröm själv men jag tycker om när medarbetare får beröm för det man har åstadkommit.

Magnus känner igen sin ledarstil i de stora idrottsledarna som har en tillbakahållen framtoning och är duktiga på att lyfta sina spelare. Det är en fin balansgång att hitta rätt uppdrag som är både utmanande och utvecklande för medarbetarna. I nära samtal jobbar Magnus för att skapa en trygghet både i gruppen och hos enskild person att våga ta sig an projekt som man tidigare inte varit bekväm med.

– Jag tycker medarbetarsamtalen är väldigt viktiga och att det inte bara är ett samtal per år. Utan hela tiden kontinuerligt följa upp att det går som det är tänkt och att vi håller oss till våran plan. Det är ungefär som att vara en personlig tränare och följa upp träningsplanen och se att vi har gjort de framsteg vi ska. Vi ska inte slå världsrekord imorgon, det kan vi göra vid nyår istället. Vi behöver ta de här stegen först innan vi kan gå vidare.

Magnus känner ett stort ansvar inför att leda en grupp och bara under de senaste åren har hans perspektiv på ledarskap utvecklats ytterligare. Granitors egna utbildning ’Operativt ledarskap’ har varit en ögonöppnare för honom. Att det finns ett lugn och en långsiktighet i ledarskapet som genomsyrar hela organisationen ger Magnus en trygghet i att planera sin verksamhet.

– Jag har blivit stärkt i min ledarskapsfilosofi och den går i linje med Granitors och Aenigmas, att man är delaktig och är en stödjande funktion till medarbetarna.

Att få vara mentor och hjälpa till att hitta lösningar är en motivationsfaktor för Magnus men att ansvara för ett mindre kontor har medfört olika utmaningar. Dels att ha en stabil personalstyrka för att alla i gruppen ska ha utrymme för återhämning och utveckling. För Magnus har det även inneburit att axla både ledarrollen och att arbeta operativt mot kund. En situation som skapat en inre konflikt att finnas tillgänglig för alla på bästa sätt. Han ser dock möjligheterna i att involvera hela gruppen i ansvaret och jobba för att bli ett sammansvetsat team som löser utmaningarna tillsammans.

Gruppen växer med förändringar

Magnus har en långsiktig plan att utveckla kontoret i Bergslagen. Ambitionen är att kunna erbjuda kompetens inom både projektledning och underhållsutveckling till kunder och att gruppen kan arbeta med varandra i projekt. Att växa innebär en förändring i gruppdynamiken men Magnus ser styrkan i att ständigt utveckla gruppen och hitta den positiva andan i teamet tillsammans. Det är en laginsats att göra ett bra resultat på enheten och ta sig till målet.

– Det gäller att ge tid med gruppen och jobba för att bli ett enhetligt team, det tycker jag är viktigt. Framför allt att jag är transparent och visar var vi är och vad vi gör. Jag vill att alla ska känna att man varit med och bidragit till den framgång vi har. Kan vi tillsammans skapa ett bra resultat som levererar till företaget som helhet då känner jag också stolthet.