Hem » Karriär » Lär känna oss » Spännande idéer och komplexa projekt är Peters drivkraft i ledarrollen

Spännande idéer och komplexa projekt är Peters drivkraft i ledarrollen

En givande dynamik i gruppen

Att kombinera projekt som bidrar till den hållbara omställningen med en stark grupp som inspirerar varandra driver Peter Butros i sitt ledarskap. Med stor erfarenhet från energibranschen klev han in i ledarrollen på Aenigma och jobbar ständigt för att medarbetare och han själv ska känna att de utvecklas.

Ett studiebesök hos en av de största gasturbintillverkarna väckte Peter Butros intresse för energibranschen. Med utbildningen Civilingenjör inom energisystem från Uppsala universitet blev han, från 400 ansökande, en av de fyra utvalda att gå graduate traineeprogrammet på Siemens. Han fick möjligheten att studera och förstå tekniken bakom energianläggningar och kort efter programmets slut klev han in i ledarrollen. Peter som hade en längtan att uppleva världen spenderade tio fartfyllda år i internationella miljöer där han fick lära sig värdefulla verktyg inom ledarskap och affärer. När en flytt till Stockholm blev aktuell bytte Peter riktning mot konsultbranschen och i snart två år har han jobbat som enhetschef på Aenigma. En spännande roll där han tagit ledarpinnen och driver sin avdelning framåt.

– När jag sökte tjänsten kändes det rätt. På Aenigma har vi som enhetschefer möjlighet att utveckla affären och hitta projekt som vi tycker är roliga att jobba med. Det jag ser hos alla medarbetare är deras spännande idéer och att dem har kul när dem arbetar i projekten, vilket gör att jag kan gå in och stötta när det behövs och fokusera på att dra in affärer som de vill jobba i.

”Det handlar om att ge förutsättningarna till medarbetarna så att dem själva kan blomstra”

Peter motiveras av flera delar i ledarskapet. Det är en drivkraft att utveckla en idé eller ta en affär framåt likaväl som att få ge medarbetare förtroendet att ta sig an olika projekt. Han värdesätter att det finns en bra dynamik i gruppen och den kreativitet som då uppstår emellan kollegor. Kompetensöverföring har ett centralt fokus på Aenigma och Peter ser styrkan i att bygga sin avdelning genom att kombinera olika förmågor; de juniora talangerna som besitter den senaste tekniken och kunskapen från universitetet, tillsammans med de senioras erfarenhet från diverse komplexa projekt.

– Det finns en dynamik i gruppen som är otroligt givande. Det är häftigt att se människor bidra utefter sina förutsättningar på allra bästa sätt. Jag får i första hand se hur dem utvecklas i sina projekt men även hur dem inspirerar varandra. Det tycker jag är väldigt häftigt med ledarskapet och gör det roligt att jobba. För mig handlar det om att ge förutsättningen till medarbetarna så dem själva kan blomstra.

Det finns en tydlig skillnad i ledarskapet på Granitor Aenigma som inspirerar Peter och det är den platta ledningspilen. Den fokuserar på att ge möjligheten och frihet under ansvar till dem som jobbar närmast projekten.

– Jag är övertygad om att de som jobbar närmast kund vet vad som är bäst för projektet och det måste man våga lita på. Det gör vi på Aenigma i stor utsträckning.

Hitta balansen i pusslandet

Att vara närvarande på kontoret och finnas till hands för stöttning, samt få det dagliga mötet med sin grupp inspirerar Peter. Han är ödmjuk inför sin roll som ledare och känner själv att han har mycket kvar att lära. Framåt vill Peter fortsätta växa i sitt ledarskap och sträva efter att hitta uppdrag som hela tiden utmanar honom och hans medarbetare.

– Vi behöver se till att vi hela tiden har en arbetsmiljö som är så pass god att våra medarbetare känner att dem fortsätter utvecklas hos oss. Vi ska aldrig vara nöjda med det läget vi är i nu utan hela tiden eftersträva en arbetsmiljö där man själv som medarbetare tycker att ”här vill jag vara kvar och utvecklas för här finns det mycket att lära”.

Det är inte bara i jobbet som Peter samlar på sig nya idéer. För honom handlar det om att finna en bra balans i livet för att kunna vara närvarande. Styrkan finner han i att koppla bort jobbet på sin fritid och fokusera på familjen samt sin träning som har en stor betydelse för hans välmående.

– Det handlar om att lära sig lägga pusslet. Med erfarenhet från Covid så vill jag gärna vara närvarande på kontoret när jag jobbar men prioritera familj och hälsa när jag kommer hem. Du engagerar hjärnan hela tiden och det är viktigt för mig att få möjlighet till avkoppling. En nyckel är träning. Just att ha någon typ av fritidsintresse där man hittar andra som delar samma intresse och kan bidra till intressanta samtal. Jag får många bra idéer i möte med andra människor som jag sedan kan bära med mig in i jobbet.