Hem » Karriär » Lär känna oss » Att överträffa förväntningar är drivkraften för Lisa

Att överträffa förväntningar är drivkraften för Lisa

En bra utvecklingsresa

Som konsult inom rörkonstruktion möter Lisa Simonsson ständigt nya infallsvinklar i sina uppdrag. Varje projekt leder till erfarenheter som tar henne vidare i den utvecklingsresa hon har föresatt sig.

Det stora intresset för teknik ledde Lisa Simonsson till rollen som konstruktör. Ett bredare arbete än vad titeln beskriver. Under 3 1/2 år har hon gått från att vara helt ny inom området på Aenigma till att ta sig an olika roller i projekten och som mentor för nyanställda. Lisa trivs som konsult och berättar att fördelen med rollen är att alla olika uppdrag bidrar till nya tankesätt.

– Ska jag beskriva vad min roll innebär är det att vi jobbar med hela projektfasen från idéstadie till slutförande arbete. För min del handlar det om variation och där någonstans kommer utvecklingen in. Det jag lär mig hos en kund ena dagen kan jag implementera på nästa ställe. Ju mer intryck och olika uppdrag jag får delta i desto mer växer jag som människa och i yrkesrollen.

”Inom bolaget kan vi göra mycket olika saker bara man lär sig att nyttja de delarna”
Lisas utvecklingsresa har successivt rört sig framåt men det har tagit tid att landa på den plats hon befinner sig på idag. Framför allt har stöttningen som kommit från kollegor och chefer på kontoren i Lysekil och Stenungssund hjälpt henne i rätt riktning.

– Stöttningen har alltid varit väldigt bra och fördelen är att det är korta kontaktvägar och det tror jag bidrar till i utvecklingen. Man vet att det finns personer att fråga om specifika områden och jag upplever att alla hjälps åt och stöttar varandra. Inom bolaget kan vi göra mycket olika saker bara man lär sig att nyttja de delarna.

Hitta lösningar som överträffar kundernas förväntningar kan göra konstruktörsarbetet svårt och utmanade. Lisa säger att utmaningen ligger i att förstå kundens faktiska behov och uppfylla behoven, samtidigt som hon vill leverera ett ännu bättre arbete än vad kunden tänker sig. Det utmanade situationerna har bevisat för Lisa att arbetet ständigt ger henne nya oväntade uppgifter som hon gång på gång möter med en positiv inställning.

– Det handlar om att tro på sig själv och veta att man kan. För mig handlar det om att jag utsätts för utmaningar som jag sen bevisar för mig själv att jag klarar av. Vi sätts hela tiden i situationer där man är på okänd mark och får bara lösa problemen och i det växer man som person, i alla fall jag gör det.

”Man blir aldrig färdiglärd, men det som är roligt driver en framåt”

I två år har Lisa arbetat med Ragn-Sells projekt Ash2Salt som hon känner en stolthet över. Projektet skapar ett nytt kretslopp för en produkt som tidigare varit en belastning för samhället och Aenigma har fått rollen som Owner’s Engineer i genomförandet av projektet.

– Det har varit roligt att se ett projekt få växa fram och vara en del av ett projekt som är innovativt och har den miljönyttan den har. Det är någonstans grädden på moset att det är en miljöanläggning vi gör. Vi jobbar för en bättre miljö och det skapar också en extra motivation tycker jag. Vi ska givetvis hitta de bästa lösningarna rent praktiskt men kunden ställer också krav att det ska vara lösningar som ska fungera ur ett miljöperspektiv.

En utvecklingsresa måste få ta tid och för Lisa är den ständiga drivkraften att bli bättre på det hon gör och att kunderna ska bli nöjda. Att lyckas är att ha en nöjd kund som har fått en produkt eller tjänst som är bättre än det dem hade förväntat sig tycker Lisa. Drivet ligger i att hitta en så bra lösning som möjligt i varje given situation eller givet problem och nästa mål på hennes väg är redan satt.

– Jag strävar alltid högt. Jag vill dels få en djupare kunskap om det vi gör och gå till att vara ledande i våra projekt. Jag vill utvecklas och få djupare förståelse för hur hela processen fungerar. Man blir aldrig färdiglärd, men det som är roligt driver en framåt.