Hem » Om Aenigma » Hållbarhet

Hållbarhet

En bättre framtid

Hos Aenigma är hållbarhet inte ett separat projekt utan integrerat i vår dagliga verksamhet.

Vi vill bidra till en bättre framtid och inspirera till nya, mer hållbara lösningar till våra kunder och partners. Aenigma har en långsiktig klimatstrategi som innebär att:

  • Vår verksamhet ska vara koldioxidneutral år 2030
  • Vi ska till 100% verka i projekt som syftar till ökad hållbarhet ur ett totalperspektiv och proaktivt verka för att öka hållbarhetsaspekterna i pågående uppdrag

Förutom att hjälpa våra kunder med lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan jobbar Aenigma aktivt med samma frågor inom vår egen verksamhet. För att kunna uppnå målet om CO2 neutralitet 2030 ska Aenigma från 2023:

  • Minska energiförbrukningen på egna kontor med 5% per medarbetare och år
  • Minska koldioxidutsläpp per debiterad kilometer med 10% per år och vara på noll 2027
  • I de fall det är möjligt genomföra övriga resor klimatneutralt

Samtidigt som vi arbetar med att minska vår påverkan klimatkompenserar Aenigma varje år för våra resor och kontor inom verksamheten. Vi har ett certifierat miljö- och kvalitetsledningssystem (ISO 14001 & 9001) som hjälper oss att säkerställa ett hållbart arbetssätt.

CCS


CCS – vägen för att nå klimatmålen?

Aenigma medverkar i flera projekt inom CCS-området. Bland annat med projektledning och projektutveckling för etablering av storskaliga anläggningar.

Läs mer om hur vi arbetar med CCS

Perspektiv


Stödfinansiering – ett viktigt verktyg för hållbar omställning

En framgångsfaktor för att få stöd är att utgå från en genomtänk finansieringsstrategi.

Läs mer om hur vi arbetar med stödfinansiering

KONTAKT

Kim Särman

Kim Särman

Chef Verksamhetsutveckling

+46730582851