Hem » Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Aenigmas visselblåsarsystem – när du behöver rapportera allvarliga tjänstefel

Om du upplever eller misstänker att någon i vår verksamhet eller projekt begår allvarliga tjänstefel eller om du ser andra allvarliga missförhållanden bör du rapportera dessa.
När du upplever att någon eller några i din närhet begår allvarliga tjänstefel eller ser andra allvarliga missförhållanden ska du i första hand rapportera detta till din närmaste chef eller till dennes chef. Om du upplever att du inte kan prata med någon av dessa personer om situationen har vi på Aenigma ett särskilt visselblåsarsystem för att hantera allvarliga ärenden.

När du rapporterar via visselblåsarsystemet blir din anmälan helt anonym. Den hanteras då av ett externt företag som sedan kontaktar Aenigmas utvärderingsgrupp.

Hur fungerar systemet?

När du gör en anmälan via visselblåsarsystemet kommer ärendet hanteras av en extern part, som registrerar anmälan, anonymiserar den, rapporterar anmälan till Aenigmas utvärderingsgrupp och sedan raderar informationen. På så vis kan din anonymitet vara säkerställd hela processen.

Visselblåsarsystemet bygger på vår visselblåsarpolicy som är avsedd att hantera allvarliga tjänstefel och andra allvarliga oegentligheter.

En anställd som anmäler genom whistle-blowing systemet är skyddad mot bestraffande åtgärder i sin anställning (t.ex. uppsägning, degradering, avstängning, trakasserier eller andra former av diskriminering) som följd av att vederbörande har anmält ett missförhållande eller andra förseelser. Vidare skyddas en anmälare om anmälan visar sig vara felaktig eller ogrundad, under förutsättning att den sker i god tro och anmälaren är övertygad om att informationen och påståendena i den är sann.

Vad kan jag rapportera för ärenden?

När du upplever att allvarliga tjänstefel eller andra allvarliga oegentligheter pågår på din arbetsplats eller i din närhet bör du rapportera dessa. Det är oerhört viktigt att sådana misstankar rapporteras. I första hand ska du rapportera till din närmsta chef eller till dennes chef, men om du upplever att du inte kan prata med någon av dessa ska du använda visselblåsarsystemet.

Visselblåsarsystemet är till för att rapportera allvarliga överträdelser och anmälningar tas på största allvar. På grund av detta ser vi allvarligt på eventuellt missbruk av visselblåsarsystemet och sådana fall kommer att följas upp.

Utvärdering av ärendet

När ärendet överlämnats till Aenigma gör utvärderingsgruppen en första bedömning av anmälan, för att avgöra hur ärendet ska hanteras. Om det behövs startas då en intern utredning. I vissa fall anlitas externa utredare och/eller juridiska rådgivare som kan hjälpa till med utredningen.

Utredning och åtgärd

När utredningen är klar kommer den att granskas av Aenigmas koncernledning och företagsledning. Tillsammans beslutar de om vilka åtgärder som behöver vidtas. När det krävs lämnas ärendet över för vidare hantering av relevanta myndigheter.

Anmälan

För att minimera risken för spårbarhet erbjuder vi ingen länk här. För att göra en anmälan skriver du in www.vissla.nu i en webbläsare och anger inloggningskoden MCE101

Du kan också ringa: +46 (0)8 211414