Hem » Karriär » Lär känna oss » Innovativa projekt ledde till ett självklart samarbete mellan kontoren

Innovativa projekt ledde till ett självklart samarbete mellan kontoren

En givande samarbetsform

Aenigma är involverad i två innovativa projekt som syftar till att bidra till Sveriges nationella klimatmål av koldioxid. I dessa uppdrag har Anna Höök och Fredrik Boman hittat en givande samarbetsform där de kontinuerligt lär av varandra.

Arbetsmiljöspecialisten Anna Hööks CV fanns med i underlag till kund när ett konsultteam för CNetSS* projektet skulle sättas samman och projektledaren Fredrik Boman såg fördelarna med att tillfråga henne. Det blev början på ett berikande samarbete över Aenigmas kontorsgränser som senare utvecklades vidare i NICE* projektet. Målet med uppdragen är att lämna förslag på konstadseffektiva systemlösningar för en regional koldioxidinfrastruktur för södra Sverige (CNetSS) och östra Sverige (NICE).

Fredrik: Vi jobbade bra ihop och hittade våra roller i CNetSS projektet och för min del blev det högst naturligt när NICE projektet blev aktuellt att Anna fanns med som en självklar resurs. Sen har samarbetet flutit på och utvecklats på basis utav våra initiativ.

Fredrik jobbar som projektledare på Stockholmskontoret på Aenigma och har en strategisk roll där han är länken mellan utredande konsultteam och kund som består av åtta industrier i NICE uppdraget. Anna tillhör Göteborgskontoret och sitter som riskhanteringsspecialist och fokuserar på riskhantering kring projektets genomförbarhets- och handlingsplan.

Anna: Det finns inget facit i projektet, inga liknande anläggningar som driftsatts eller referensprojekt som kommit längre än studiefas att ta lärdom av. Lärdomen har vi nu fått ta från CNetSS projektet och för mig har det varit väldigt roligt för det har också utvecklats till ett mer kreativt tänkande. Det har också varit lärorikt att åka med i baksätet och få följa Fredriks strategiska projektledningsarbete.

Grunden för ett framgångsrikt samarbete

Genom att dela kunskap och erfarenheter har Anna och Fredrik skapat en ömsesidigt givande arbetsrelation där de kontinuerligt lär av varandra. De båda betonar vikten av tillgänglighet och öppen kommunikation, vilket har skapat en trygg och effektiv arbetsmiljö och en känsla av tillhörighet.

Fredrik: Den rollen Anna har haft i båda projekten med risk och miljö är hennes gebit. Jag har lärt mig mycket av hennes profession och hennes sätt att jobba på. Hon har i vissa övningar haft en ledande roll mot kund, exempelvis genomfört olika workshop. Det har varit lärorikt och kul hur Anna har gått tillväga.

I konsultens utmanande vardag är ett samarbete som bygger på liknande arbetssätt och värderingar värdefullt. Anna och Fredrik betonar även vikten av att lära känna och umgås med kollegor inom samma organisation för att främja en sammanhållen arbetskultur. Att det skapar en grund för framgångsrikt samarbete och långsiktig utveckling, samt en ökad förståelse för kollegors kompetens på respektive kontor.

Anna: Att få vara en del av gänget i Stockholm och få jobba med dessa typer av frågor har känts roligt och nyttigt. Det är ett tätt samarbete med Fredrik, samt Robert Djurberg och Diar Balata som också är involverade från Aenigma men även med övriga deltagare i konsultteamet. Vi har byggt upp en bra samarbetsform och struktur, så blir ett liknande projekt aktuellt igen ser jag det som en självklarhet att jobba ihop.

*Carbon Network South Sweden (CNetSS)

CNetSS är det största klustret, sett till antalet industriaktörer, i Sydsverige för samarbete, analys och utveckling av delad infrastruktur för koldioxid. Projektet har till syfte att presentera en eller flera hållbara och kostnadseffektiva systemlösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige.

*Norvik Infrastructure CCS East Sweden (NICE)

NICE syftar till att ta fram ett förslag på en systemlösning för att bidra till Sveriges nationella klimatmål av minus utsläpp av koldioxid. Det långsiktiga målet är att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för att fånga in, mellanlagra och transportera koldioxid i östra Sverige.