Hem » Karriär » Lär känna oss » Jonas tror på sambandet mellan gemenskap och utveckling

Jonas tror på sambandet mellan gemenskap och utveckling

Gemenskap och utveckling

Det är i Stenungsund och Lysekil som Jonas Rämö, tillsammans med sina medarbetare, arbetar med konstruktion. Gemenskap och kompetensöverföring har alltid legat i fokus för Jonas och i sitt ledarskap vill han verka utan att synas.

Det var år 2007 som Jonas, relativt nyutexaminerad konstruktör, började arbeta på Aenigma. Hans resa började i Stockholm men som utflyttad Uddevallabo gjorde längtan tillbaka till Västkusten att han sökte sig först till kontoret i Göteborg och sedermera Lysekil.

– När jag kom till Lysekil jobbade jag heltid som konsult i Preems projektorganisation. Då satt jag nära mina kolleger och vi blev sammansvetsade både inom Aenigma och med vår kund. Det fanns alltid någon att fråga och diskutera lösningar med, säger Jonas.

Kunskapsdelning inom konstruktion

2016 blev han tillfrågad om han ville börja som tillförordnad chef för konstruktionsgruppen.

-Att bli ledare var nog egentligen inget jag valde, det var naturligt att jag skulle ta rollen så som gruppen såg ut då och med bra stöttning kändes det rätt.

Som ledare har Jonas haft möjlighet att fortsätta sin egen utvecklingsresa som konstruktör och samtidigt använda den kunskapen för att utveckla både gruppen och varje enskild medarbetare. Han beskriver att det är ett upplägg som är svårt att balansera men som alltid motiverat honom i ledarrollen.

– Jag tycker det är roligt att dela med mig av mina kunskaper inom konstruktion och då är det viktigt att jag också håller mig uppdaterad. Balansen mellan ledarskapet och kunskapen inom kompetensområdet skulle jag säga är den största utmaningen i min roll. Ibland utökas uppdragen och då är det viktigt att inte börja ”gena i kurvorna”.

Det är främst då vikten av att varje medarbetare känner till och förstår varandras styrkor kommer in. I gruppen jobbar de mycket med att kompetenspussla när trycket är högt och tillsammans hjälpa varandra. Detta bidrar till att de seniora medarbetarna också får utvecklas inom mentorskap.

Pandemin ledde till nya arbetssätt

Jonas upplever att kompetensöverföringen var enklare när alla arbetade hos samma kund, vilket hans grupp gjorde fram till 2020. I samband med pandemin förändrades dock samarbetsformerna när projekten tillfälligt drogs ner och man var utan uppdrag.

– Som så många andra fick vi väldigt snabbt anpassa oss till andra förutsättningar. Det var jobbigt såklart men pandemin bidrog också till att vi fick nya roliga samarbeten och fick arbeta på ett helt nytt sätt. Samtidigt startade vi upp ett kontor i Stenungsund.

Idag arbetar gruppen mer utspritt och har även utökat sina uppdrag åt kunder i bland annat Stenungsund och Stockholm. Att inte sitta på samma kontor ställer nya krav på ledarskapet vilket Jonas hanterar genom att försöka känna av när och på vilket sätt hans stöttning behövs utifrån varje medarbetares behov.

– Jag vill gärna verka utan att synas. Mitt arbete blir som roligast när jag ser mina medarbetare växa och göra framsteg. När någon i min grupp får en klapp på axeln och jag har varit med och hjälpt till i bakgrunden då är jag väldigt nöjd.

Jonas ser gemenskapen som en nyckel till att utveckla varandra. I gruppen har man idag flera nya medarbetare och kommer under våren fokusera på att bygga en stark samhörighet.

– När vi känner varandra väl och har kul ihop det är då vi skapar länkarna som gör att det är enkelt att höra av sig till kollegerna för att få hjälp. Det är också då vi utvecklas bäst tillsammans.