Hem » Karriär » Lär känna oss » Martin om sitt ledarskap: ”Att nå resultat kan jag inte göra själv – det gör vi tillsammans”

Martin om sitt ledarskap: ”Att nå resultat kan jag inte göra själv – det gör vi tillsammans”

En god stämning

Redan när Martin Silebäck jobbade som konsult började tankarna kring ledarskap och vad det var som gjorde att han själv trivdes i sin roll. Här ger Martin sin syn på ledarskap.

När man kliver in på Aenigmas kontor i Göteborg möts man ofta av skratt från de gröna sofforna vid entrén. De börjar bli för små, för trenden är tydlig – kontoret växer och det blir fler medarbetare. Här arbetar idag Martin som avdelningschef, tillsammans med sina teamledare och drygt 30 medarbetare. Kontoret har vuxit i enlighet med en tydlig strategi.

– Jag började som konsult 2016 på Aenigma och efter ett antal år började jag fundera på varför jag trivdes och vad som skapade en bra arbetsplats. Jag såg framför allt två saker, att jag fick möjlighet att jobba tillsammans med mina kollegor och att jag fick jobba med det jag tyckte var roligt och ville utvecklas inom. Jag insåg också att en tydlig riktning och möjlighet att påverka var avgörande för min motivation.

Det var också därför det blev något av det första Martin gjorde när han började som chef, att tillsammans jobba fram en långsiktig strategi för Göteborg. Avdelningen stödjer projektorganisationer, besitter den nödvändiga kompetensen och fokuserar på att samarbeta för att uppnå målen. För Martin har det varit viktigt att tydliggöra vad avdelningen ska vara bäst på och att växa inom den inriktningen.

Teamledare som lyssnar in individen

Något Martin också tror är grundläggande som ledare inom konsultverksamhet är förståelsen för vad varje enskild medarbetare gör. I takt med att avdelningen har vuxit har därför teamledare anställts och finns idag inom disciplinerna; piping/mek, process, projektstyrning, automation/instrument och underhållsutveckling.

– Idag handlar min roll mer att se till helheten för gruppen medan teamledarna jobbar nära medarbetarna och utvecklar sina respektive teknikområden. Det har fungerat väldigt bra i Göteborg och jag upplever att vi får en bra kompetensdelning inom våra områden samtidigt som jag kan ta grupperspektivet.

”Om inte jag vågar säga att jag inte kan, varför skulle mina medarbetare göra det?”

Grundpelarna i Martins ledarskap utgår från att jobba tillsammans och att skapa en inkluderande kultur, där idéer och feedback välkomnas. Det skapar förutsättning för att medarbetarna vågar lyfta när de behöver hjälp och att säga till när det är något som inte fungerar.

– Jag tror att det är viktigt att jag i mitt ledarskap också kan erkänna att jag inte kan allt och ta hjälp. Vi pratar mycket inom gruppen att vi jobbar tillsammans som ett team och då är det viktigt att vi frågar varandra när vi behöver stöd.

– För att lära av varandra och att våga be om hjälp tror jag också att vi behöver träffa våra kollegor inom Aenigma och inte sitta heltid ute hos en kund.

Stoltheten av att tillhöra och att jobba tillsammans

Martin jobbar systematisk med kulturen på kontoret, ett arbete som startar redan vid rekryteringen.

– Många upplever att vi har en god stämning i Göteborg och det behöver vi jobba med hela tiden. Det går inte att luta sig tillbaka utan vi måste fortsätta dialogen om vad det är vi vill uppnå och hur vi gör det tillsammans. Redan innan du börjar hos oss vill jag förmedla vad du kan förvänta dig av oss som arbetsgivare.

Det är märkbart att Martin brinner för sin uppgift och på frågan om vad som är roligast i ledarrollen kommer svaret utan tvekan.

– Det är känslan av stolthet! När jag är tillsammans med gruppen och känner av gemenskapen och hur långt vi har tagit oss, då känner jag mig väldigt stolt.