Hem » Karriär » Lär känna oss » Richard vill sprida kunskapen om varför ett bra underhåll bör prioriteras och hur det kan bidra till en hållbar miljöprofil

Richard vill sprida kunskapen om varför ett bra underhåll bör prioriteras och hur det kan bidra till en hållbar miljöprofil

hållbara lösningar

När man tar steget in i konsultyrket öppnar sig en värld av möjligheter och utmaningar. För Richard Fransson blev övergången till konsultrollen en möjlighet att hjälpa en bredare kundkrets med att förbättra sitt underhåll. Nu jobbar han för att öka medvetenheten hos kunder att en väl planerad underhållsstrategi även kan bidra till en mer hållbar verksamhet.

Det var dags att ta steget vidare i arbetslivet och när uppdraget som teamledare på Aenigma blev aktuellt valde Richard att utforska ny mark. Han klev utanför trygghetszonen och tog sig an att leda en liten grupp i tillväxt som arbetar med att hjälpa kraftverk och verksamheter inom processindustrin i deras strävan efter att utveckla sitt underhållsarbete. Genom att bygga starka relationer till kunders organisation kan Richard och hans grupp ta del av deras specifika utmaningar och mål samt fördjupa förståelsen hur en planerad underhållsstrategi minimerar risken för produktionsstopp.

Många är väl medvetna om att de potentiella produktionsstoppens kostnader och störningar kan vara omfattande, men Richard menar att en genomtänkt strategi kan vara ett effektivt tillvägagångssätt för att minimera dessa risker. Det handlar inte bara om att undvika problem när de uppstår, utan snarare om att aktivt arbeta för att förhindra dem genom att vårda befintliga resurser. Utifrån ett miljömässigt perspektiv kan även prioritering av underhåll istället för att investera i nyanskaffningar bidra till långsiktig hållbarhet och ökad ekonomisk effektivitet.

– Det har blivit ett starkt argument och man kan hävda att det inte bara är fördelaktigt att underhålla utan även att det bidrar till en mer ansvarsfull hantering av sina resurser. Det krävs en betydande mängd resurser vid nytillverkning. Att istället försöka underhålla och vårda det som redan finns bidrar till en hållbar verksamhet för våra kunder, något som också stämmer överens med hur vi vill jobba inom Granitor, att inspirera till mer hållbara lösningar.

Olika former av problemlösning

Intresset för mekanik och hur samspelet mellan stora maskiner fungerar har funnits sedan barnsben. Att förstå varför något ena dagen fungerar och nästa inte har alltid gjort Richard nyfiken och lockade honom till de stora maskinerna ombord på båtarna tidigt i karriären. Det är problemlösningen som motiverar honom och som teamledare har nu Richard upptäckt en passion för en annan form av problemlösning. Att få jobba med strategin bakom hur teamet ska utvecklas eller affärsutveckling tillsammans med andra teamledarkollegor gör honom entusiastisk till arbetet.

– Jag tycker att Martin, avdelningschef på Göteborgskontoret, är väldigt inkluderande i hur vi ska utvecklas. Det är spännande att få sitta tillsammans med mina teamledarkollegor och fundera på hur vi ska bli bättre på det vi gör, vilket håll vi ska utvecklas mot. Strategidelen som handlar om affärer är något som jag kanske inte har tänkt på tidigare men som blivit väldigt intressant att få vara delaktig i.

Richard är ödmjuk inför sitt uppdrag och jobbar för att vara en stöttepelare för sin grupp. Han utgår från att ge förtroendet direkt till sina medarbetare då han själv upplever att han har fått det stödet från sina chefer.

– Jag förväntar mig och har förtroendet att mina medarbetare gör det dem förväntas göra. Vägen dit får de själva styra och jag litar på att resultatet blir bra. Sedan finns jag där och stöttar, coachar och har en öppen diskussion. För mig är det viktigt att de kommer till mig om de inte hittar en bra lösning eller om de stöter på problem.

Långsiktigt vill han utveckla gruppens expertis inom underhåll så att Aenigma blir kundernas förstahandsval. Han vill även sprida kunskapen vidare om att underhåll inte bara ska ses som en kostnad utan något som man bör investera i och som bidrar till en stark miljöprofil.