Hem » Karriär » Lär känna oss » Samarbetet som gav ett ömsesidigt lärande

Samarbetet som gav ett ömsesidigt lärande

Ett bra samarbete

Rörkonstruktörerna Magnus Zetterup och Olga Simonsen möttes mitt i karriären och deras samarbete spelade en betydande roll i den personliga utvecklingen.

Hur bygger man ett bra samarbete? Vad krävs av oss som individer för att det ska bli framgångsrikt? Olga Simonsen och Magnus Zetterup möttes mitt i karriären med två olika bakgrunder, en nyexaminerad och en med 16 års erfarenhet som konstruktör. Deras samarbete inleddes med en delad längtan efter en nystart.

Steget mot en större utmaning i arbetslivet skedde av en tillfällighet för Magnus. När han läste annonsen för en teamledarroll på Aenigma kände han igen en stor del av hans personlighet i beskrivningen. ”Tanken med mentorskapet är att man har en stöttande roll, lite mer mot fadderhållet där en senior coachar de juniora talangerna. Det var något jag fastnade för i ansökan då jag alltid tyckt om att ha en guidande och behjälplig roll”.

För Olga handlade det om ett karriärsbyte och under pandemin valde hon att utbilda sig till rörkonstruktör. ”Jag gillar problemlösning, att arbeta kreativt och med tekniska uppgifter, så när jag läste beskrivningen till utbildningen kände jag bara wow, detta vill jag göra”. Intresset växte under utbildningen och nya möjligheter korsade hennes väg när en tjänst på Aenigma blev aktuell.

Samarbetet mellan juniora och seniora medarbetare utgör en viktig del inom Aenigmas verksamhet. Magnus menar att arbetssättet handlar om att hitta en struktur och guida de juniora talangerna i deras utveckling. ”Det gäller att identifiera vad personen kan och verkligen förklara så att de förstår. Jag tror att det är viktigt att skapa trygghet så att man vågar fråga och försöker själva”.

Två av grundstenarna inom Granitorkulturen är samarbete och trygghet, detta är för att tillsammans skapa en arbetsmiljö där idéer och kunskap kan delas öppet och stärka varandras kompetens. Olga som klev in i en helt ny bransch möttes av ett ledarskap som hon upplevde fokuserar just på detta.

”Jag kände att Magnus hade en struktur, eller det kan vara intuitivt men jag kände att han undervisade och förklarade för mig på ett professionellt sätt. En lärare som stod bakom mig. Jag har sen jag började på Aenigma utvecklats som människa och Magnus har varit en förebild och visat ett bra exempel på hur man beter sig som konsult”.

”Som junior gäller det att man har en bra bakgrund, man måste vara lite säker i sig själv och våga hitta dit. Ger jag Olga en uppgift idag vågar hon prova innan hon frågar. Hon har testat sig fram och nu hittat en balans i arbetet”.

Flera månaders arbete tillsammans med Olga har gett Magnus nya perspektiv på rollen som teamledare. Insikter om att det inte är viktigt att ha svar på allt utan att enbart vara stöttande och närvarande kan vara det som behövs. ”Samarbetet med Olga har gett mig bättre förståelse för vad man som nyexaminerad går igenom. Det har varit givande att låta Olga göra på sitt sätt och använda de kunskaper hon har lärt sig i skolan. Idag har jag även lättare att ta beslut och hantera obekväma situationer”.

Ett bra samarbete är en utvecklingskurva. Vi som individer behöver lyssna och ta in varandras perspektiv och kunskap, men även få utrymme att växa på egen hand och tillsammans som grupp. Magnus och Olgas samarbete har haft en betydande roll i deras personliga utveckling. Det har inte bara stärkt dem som människor utan lärdomarna från varandra har bidragit till en ökad trygghet i yrkesrollen. Under samarbetets gång har de upptäckt ett gemensamt intresse att hjälpa och dela med sig av kunskap till andra medarbetare. I framtiden kanske en ny roll korsar Olgas väg.