Hem » Stödfinansiering – ett viktigt verktyg för hållbar omställning

Stödfinansiering – ett viktigt verktyg för hållbar omställning

Grön omställning

De klimatpolitiska mål som har antagits nationellt och inom EU har som syfte att garantera att näringsliv och samhälle får rätt förutsättningar för att genomföra en nödvändig omställning.

För att driva på en grön omställning har flera möjligheter att få finansiellt stöd inrättats nationellt och regionalt men framförallt också på EU-nivå. Detta för att minska risken för privata och kommunala bolag i deras utveckling och förverkligande av projekt och därmed främja hållbara investeringar som ännu inte kan mäta sig ekonomiskt mot etablerade fossila alternativ.

En aktör som vill ta en ledande roll och bidra till hållbara lösningar och kunskapshöjande insatser för att skynda på omställningen har möjligheten att använda investeringsstöd som ett viktigt verktyg.

Processen för att ansöka om stöd är omfattande och de krav som ställs på förmånstagaren kan avskräcka ett annars utmärkt projekt.

Möjligheterna för investeringsstöd är under ständig utveckling och Aenigma med samarbetspartners har med ett upparbetat kunskapskapital bidragit till framgångsrika finansieringsstrategier tillsammans med flera aktörer, allt från kommunala energibolag till tunga industriaktörer. Ett konkret exempel är vårt omfattande bidrag till Stockholm Exergi som med en beviljad ansökan från Europeiska Innovationsfonden får närmare två miljarder kronor som stöd för att realisera en storskalig bio-CCS-anläggning.

En framgångsfaktor för att få stöd är att utgå från en genomtänkt finansieringsstrategi.
Genom att identifiera vilka stödfinansieringsmöjligheter som finns för projektet i dess olika faser kan tillgängliga resurser utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Arbetet med utveckling av ansökningar är ofta omfattande. Det är därför viktigt att ansökningsprocessen integreras med den interna projektorganisationen för att säkerställa att processen har ett stort värde för projektets utveckling även om ansökningsprocessen inte blir framgångsrik.

FÖRBÄTTRA FRAMTIDENS SAMHÄLLE

Europeiska Innovationsfonden (EIF)

Expandera

INNOVATION

Industriklivet

Expandera

ETT INVESTERINGSSTÖD

Klimatklivet

Expandera

WEBINARIUM

Klimatpolitiska mål


The EU Innovation Fund – Swedish success factors and the road ahead

Kontakta oss

Robert Djurberg

Projektledare

+46735717287