Hem » CCS – vägen för att nå klimatmålen

CCS – vägen för att nå klimatmålen

En bättre framtid

Lösningar inom CCS

Världen står inför en stor utmaning för att begränsa den globala uppvärmningen. En omställning av vår energiproduktion tillsammans med förändrade beteenden är ett måste. Men det räcker inte, det kommer även behövas stora satsningar för att fånga in och lagra den koldioxid som annars skulle släppas ut från industrianläggningar och kraftvärmeverk, en teknik som ofta benämns som CCS – Carbon Capture and Storage.

Aenigma har bevisad erfarenhet och ett brett kompetensnätverk inom CCS och kan stötta genom projektets alla faser från de första stegen med förstudier och finanseringsstrategier till etablering och driftsättning av anläggningar. Idag medverkar vi i flera projekt inom CCS-området. Bland annat med projektledning och projektutveckling för etablering av storskaliga anläggningar – men bidrar också med projektering av testanläggningar för CCS för att säkerställa att vald teknik är anpassad till förutsättningarna vid respektive anläggning. Ett urval av de projekt som vi har projektlett eller bidragit med expertkompetens är:

 • Stockholm Exergis storskaliga BECCS-projekt vid Värtaverket
 • Cementas CCS-projekt vid cementfabriken på Gotland
 • Växjö Energis BECCS-projekt vid Sandviksverket

Många menar att om CCS ges rätt förutsättningar kan tekniken utvecklas till att bli en viktig del av lösningarna för att minska halten av koldioxid i vår atmosfär. Detta bekräftas på nytt av den s.k. ”Sixth Assessment Report” från FN:s internationella klimatpanel IPCC, som presenterades under våren 2022. På flera håll i Sverige och i världen planeras nu för storskaliga investeringar med syftet att fånga in, komprimera och transportera koldioxid, som sedan ska lagras djupt ner i berggrunden. Sverige har goda förutsättningar att lyckas i denna utveckling då det är ett begränsat antal process- och basindustrier som står för en mycket stor del av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige. Räknar man även in kraftvärmeanläggningar och pappers- och massaindustrin – som idag främst eldar biogena bränslen – är potentialen ännu större. Detta kallas för bio-CCS eller BECCS och bidrar till negativa koldioxidutsläpp.

Stödfinansiering


Stödfinansiering – ett viktigt verktyg för hållbar omställning

En framgångsfaktor för att få stöd är att utgå från en genomtänkt finansieringsstrategi.

Projekt


Det är i samarbete med våra kunder som vi bidrar till innovativa lösningar

Här har vi samlat några utvalda projekt.

 • UTVALT PROJEKT

  BECCS


  beccs

  BECCS – Pilotanläggning för koldioxidinfångning

  Med helhetslösningar och spetskompetens möter vi våra kunders utmaningar. Tillsammans utvecklar vi industri och vårt samhälle.

Kontakta oss

Olof Jangsten

Senior projektledare

+46721468423