Ash2Salt – ny teknik för cirkulär ekonomi

PROJEKTBESKRIVNING

Utmaning

Ragn-Sells är ett ledande företag inom återvinning och kretslopp. På kundens anläggning i Högbytorp tas dagligen emot flygaska från avfallsförbränningsanläggningar. Flygaskan som innehåller kalium, natrium, kalcium, klorider och tungmetaller har traditionellt deponerats. Med den nya tekniken vill kunden istället tillvarata de värdefulla ämnena som finns i askan genom att återvinna och rena salterna för återbruk i kommersiella applikationer.

Lösning

Kunden har med egen teknik tagit fram ett koncept på en världsunik Ash2Salt process där askan tvättas och renas för att producera rena salter. Aenigma har fått rollen som Owner’s Engineer i genomförandet av projektet vilket innefattar bland annat roller som:

  • Projektledare
  • Site manager
  • BAS-U
  • Upphandling
  • Driftsättning
  • Mek & rör
  • Tidsplanering och uppföljning
  • Kostnadsuppföljning
  • Kvalitetskontroll

Positiv skillnad

Projektet skapar ett nytt kretslopp för en produkt som tidigare varit en belastning för samhället. Genom att producera salter ur askan minskar kunden sitt behov av deponi, samtidigt som ett nytt kretslopp skapas och bidrar i övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Projektet skapar en ny marknad av återvunna salter med en stark dragningskraft för miljömedvetna kunder.

I drift kommer anläggningen att återvinna knappt hälften av den producerade askan i Sverige från avfallsförbränning med energiåtervinning till el och värme. Något som i slutändan minskar resursanvändningen av nytt råmaterial med minskad påverkan på klimatet.

FAKTA OM PROJEKTET

Projekt: Ash2Salt

Kund: Ragn-Sells

Varaktighet: Maj 2020 – Dec 2022

Investering: 660 Msek

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Affärsområdeschef Industri & Energi

+46722042086