BECCS – Pilotanläggning för koldioxidinfångning

Projektbeskrivning

Utmaning

Stockholm Exergi planerar att med hjälp av BECCS, även kallat bio-CCS, fånga upp koldioxid i stor skala. BECCS innebär att koldioxid avskiljs från ett kraftvärmeverk, där restprodukter från skogen som flis, grenar och toppar förbränns. Eftersom det är samma koldioxid som skogen tidigare har bundit genom fotosyntesen som fångas in blir resultatet negativa utsläpp – eller minusutsläpp.

En stor utmaning för alla CCS-projekt är val av teknologi för infångningen baserat på lokala förutsättningar och erfarenheter.
Förutom omfattande studier och jämförelser av olika infångningsteknologier tog Stockholm Exergi beslutet att upprätta en pilotanläggning för infångning av koldioxid med HPC-teknologi (Hot Potassium Carbonate).

En pilotanläggning (eller testrigg) är småskalig version av en hel koldioxidinfångningsanläggning och syftet är att verifiera att vald teknologi är tillämpbar och kommer att leverera funktion enligt förväntan.

Pilotanläggningar av denna typ är ingen ”off-the-shelf”-produkt vilket innebar att den behövdes bygga från grunden.

Lösning

Pilotanläggningar är på många sätt lika komplicerade att designa och bygga som en fullskalig version och har oftast mindre frihetsgrader med avseende på utrymme, dvs mycket utrustning skall rymmas på liten yta.

För att kunna leverera enligt projektets önskade effektmål krävs därför senior expertis inom mekanisk, rör och strukturell konstruktion.

Utifrån ett förenklat flödesschema, begränsad yta, samt storlek på processutrustning designade Aenigmas konstruktörer en koldioxidinfångningsprocess som rymdes i en singel container.

Arbetet omfattande även framtagande av alla tillverkningsritningar för rör, stål och tryckkärl samt all kontakt med tredje part för framtagande av konstruktionskontrollintyg (KKI).

Efter färdigställande av pilotanläggningen och dessa initiala driftperiod projekterades även en modifiering av utformning som innefattade förlängning av existerande kolonner för att uppnå högre avskiljningsgrad. Detta omfattande bland annat modifiering av existerande stålstruktur för att kunna hantera den ökade belastningen.

Positiv skillnad

Stockholm Exergi planerar att senast 2025 implementera fullskalig koldioxidinfångning på sin anläggning i Värtahamnen med en årlig infångningsvolym på 800 000 ton koldioxid. Då koldioxiden som produceras är av biogen härkomst innebär detta att en kolsänka skapas.

Demonstration av funktion av vald teknologi för koldioxidinfångning är en mycket viktigt milstolpe för projektering av en fullskalig anläggning och där bidrog Aenigmas konstruktörer med nyckelkompetenser som möjliggjorde implementering av denna pilotanläggning.

FAKTA OM PROJEKTET

Projekt: Pilotanläggning – BECCS vid kraftvärmeverk

Kund: Stockholm Exergi

Varaktighet: 2020 – 2021

Total leverans: 1600+ h

Kontakt på Aenigma

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Affärsområdeschef Industri & Energi

+46722042086