Driftsäkerhet och underhåll

PROJEKTBESKRIVNING

Utmaning

Halmstad Energi & Miljö (HEM) hade ett arbetsmiljöproblem med hög arbetsbelastning hos personalen, ostrukturerat arbetssätt och hög andel Avhjälpande Underhåll.

HEMs Underhållschef och Underhållsingenjör ville ha hjälp med att på ett strukturerat sätt öka andelen Förebyggande Underhåll (FU) för att på så sätt kunna planera sin vardag för personalen, öka tillgängligheten på anläggningen och motivera för underhållskostnaderna mot anläggningsägare.

Lösning

Aenigma anlitades initialt för att strategiskt arbeta med underhållet genom Riskbaserad Underhållsstyrning, att på ett strukturerat sätt och utifrån konsekvensen av en felmod kunna sätta rätt underhåll vid rätt tid.

Uppdraget medförde stresstest av organisation, dokumentation och uppfyllande av regelverk.

Viktig framgångsfaktor i uppdraget var att uppdraget genomfördes tillsammans med personal från drift och underhållsavdelningen på HEM.

Positiv skillnad

Genom att på ett strukturerat arbetssätt för driftsäkerhet:

  • Skapades förståelse mellan drift- och underhållsorganisation
  • Dokumentationen för anläggningarna synades och upprättades.
  • Skapat möjlighet till fungerande tillståndshantering och säkra stopp.
  • Större andel FU på anläggningen
  • Uppfyllnad av krav för trycksatta anordningar
  • Underlag för underhållsbudget
  • Säkrare arbetsplats.
  • Uppdaterat Anläggingsregister
  • Underhållsplan för anläggningen

FAKTA OM PROJEKTET

Projekt: Underhåll och Driftsäkerhet

Kund: Halmstad Energi och Miljö

Varaktighet: 2016-2021

Total leverans: c:a 10 000 h

Investering: 8,5 Mkr

Kontakt på Aenigma

Martin Silebäck

Martin Silebäck

Avdelningschef Göteborg

+46706895861