Uppsala Akademiförvaltning

Projektledning av en ny Filmstad

PROJEKTBESKRIVNING

Utmaning

I centrala Uppsala ska Aenigma tillsammans med Uppsala Akademiförvaltning och Arcona bygga upp helt nya lokaler för Filmstaden. Biografen kommer bestå av 13 salonger och byggs i tre våningsplan. Utöver den helt nya byggnaden som ska uppföras ingår även iordningsställande av restauranger och verksamhetslokaler samt att det underliggande garaget renoveras.

Lösning

Aenigma leder projektet vilket är en totalentreprenad i samverkan. Byggföretaget Arcona har valts ut som entreprenör för byggnationen.

Positiv skillnad

Den nya Filmstaden kommer bli en naturlig mötesplats och bidra till att hela Uppsala city blir mer levande och attraktivt.

FAKTA OM PROJEKTET

Projekt: Ny Filmstad i Uppsala

Kund: Uppsala Akademiförvaltning

Varaktighet: 2021-2024

Total leverans: Projektledning, Byggledning, Samverkansledning, projektadministrativa tjänster

Investering: 350 MSEK

Kontakt på Aenigma

Robert de Montigny

Robert de Montigny

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

+46702470823