Projektledning av en ny stadsdel – Barkabystaden II

PROJEKTBESKRIVNING

Utmaning

Barkarbystaden är ett av Sveriges, nu pågående, största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt som omfattar 140 kvarter i Järfälla kommun. En helt ny stadsdel växer fram med bland annat bostäder, ett nytt sjukhus, arbetsplatser, hotell, utbildningslokaler, handel, idrottsanläggningar och parker. Mer än 30 000 bostäder kommer vara uppförda när projektet är klart, vilket ställer höga krav på en väl fungerande infrastruktur. I projektet ingår nav för kollektivtrafik som blir den tredje största i Sverige med tunnelbana, busstorg, pendel- och regionaltåg.

Lösning

Järfälla kommun och Aenigma har haft ett långt samarbete i både planering och genomförande av projektet Barkarbystaden II. Projektet omfattar infrastruktur och samordning för tio kvarter samt Veddestabron som binder samman Barkarbystaden och Veddesta.

Positiv skillnad

Hållbar utveckling ska gå som en röd tråd genom den nya stadsdelen. När det gäller miljömässig hållbarhet har dagvattenhanteringen varit viktig för att skapa renare vatten i områdets vattendrag Bällstaån och Igelbäcken. Bland annat har man flera växtbäddar med biokol som bidrar till att rena dagvattnet. Genom att använda biokol i växtbäddarna låser man också ned kol i marken – en så kallad kolsänka, vilket i sin tur bidrar till att motverka klimatförändringar.
Grönska är en viktig del i projektet för att skapa en bra miljö för växter, människor och djur.

FAKTA OM PROJEKTET

Projekt: Barkabystaden

Kund: Järfälla kommun

Varaktighet: 2017-2026

Total leverans: Projektledning, Byggledning, Byggherresamordning, övriga projektadministrativa tjänster

Investering: 1,6 miljarder

Robert de Montigny

Robert de Montigny

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

+46702470823