Hammarö Energi AB

Sollcellspark

PROJEKTBESKRIVNING

Utmaning

Hammarö Energi har en ambition att uppföra en markbaserad solcellspark om 3MWp. Parken ska integreras i befintlig miljö, betas av får och visa på möjligheten till lokal, hållbar elproduktion.
Aenigma anlitas för att ta ambitionen till en producerande solcellspark.

Lösning

Aenigma har inledningsvis klarställt de lokala förutsättningarna för uppförande av parken samt strukturerat uppdraget genom utarbetande av en projektplan. Aenigmas projektgrupp har identifierat och tillsammans med beställaren hanterat erforderliga tillståndsansökningar och kontakt med myndigheter samt elnätsbolag. Förfrågningsunderlag tas fram för att handla upp och realisera parken. Aenigma driver projektet från idé till producerade solcellspark.
Framgångsfaktor

  • Vi jobbar tillsammans med Hammarö Energi för att fånga kundens ambitioner med anläggningen.
  • Genom Aenigmas kontaktnät lyckas vi sätta samman en fantastisk projektgrupp.

Positiv skillnad

  • Aenigmas projektvana hjälper kunden att realisera sina ambitioner.
  • Aenigma bidrar med spetskompetens och resurser för hela projektgenomförandet.
  • Aenigma bidrar till uppförande av lokal, hållbar elproduktion.

FAKTA OM PROJEKTET

Projekt: Solcellspark, markbaserad 3MWp

Kund: Hammarö Energi AB

Varaktighet: 2021-2023

Total leverans: c:a 1000 h

Investering: 30 Mkr

Kontakt på Aenigma

Martin Silebäck

Martin Silebäck

Avdelningschef Göteborg

+46706895861