Från talang till konsult på Aenigma

Mia Engman, Olle Uppling och Sara Larsson började sin karriär med en spännande utvecklingsresa hösten 2022. Som de första deltagarna i Aenigmas Talangprogram i Göteborg har de under ett års tid fått arbeta inom process-, energi- och kraftindustrin i olika projekt med nära stöttning och coachning från kollegor på Aenigma och Framtiden. Vi träffade talangerna och pratade om hur det gångna året har varit.

Hur har tiden varit på Aenigmas Talangprogram?

– Det har varit både varierande och lärorikt men också väldigt roligt! Jag har fått testa uppdrag inom olika branscher vilket har breddat mitt intresse och öppnat fler dörrar. Carbon Capture Storage (CCS) är ett exempel på en sådan bransch som jag har fått mycket bättre insikt i tack vare mina uppdrag, säger Mia Engman, projekt- och processingenjör.

– Under denna tid har det verkligen hänt mycket. Det är en riktigt bra språngbräda in i vår bransch. Du som talang får ta del av många bra kurser, knyta kontakter, skapa en stark gemenskap med dina ”medtalanger”, samtidigt som du får bra stöttning från alla inom programmet. Jag vill verkligen rekommendera Talangprogrammet, får du chansen att delta så gör det, berättar Olle Uppling, konstruktör mek&rör.

Talangprogrammet är framtaget för att vägleda och inspirera nyexaminerade så att de får en trygg start i arbetslivet. Målet är att erbjuda en variation och utvecklingsmöjligheter i uppdragen parallellt som de går kurser hos Framtiden inom bland annat projektledning, datasäkerhet och retorik. En av grundbultarna i Aenigma är samarbete och en familjär kultur så talangerna har även varit iväg på aktiviteter utanför jobbet för att skapa en bra dynamik och stark samhörighet.

Har ni utvecklats i er roll och i så fall på vilket sätt?

– Jag har lärt mig massor det senaste året. Både genom talangprogrammets utbildningar, som alla har varit givande, och att få jobba tillsammans med processingenjörskollegor i intressanta projekt. Att få gå bredvid en senior och ha möjligheten att ställa frågor och bolla projektet har hjälpt mig att utvecklas. Det har varit roliga samarbeten både med kollegor och kunder, berättar Sara Larsson, projekt- och processingenjör.

Ett samarbete med Framtiden

Talangprogrammet är ett samarbete med Framtiden. Tillsammans har man arbetat fram ett upplägg som blandar mjuka värden som självledarskap, personlig utveckling och hur man kan bidra till att uppnå sin egen och företagets mål, med rena tekniska utbildningar för att öka individen och gruppens kompetensnivå. Martin Silebäck som är ansvarig för Talangprogrammet och avdelningschef på Aenigma i Göteborg är väldigt nöjd över slutresultatet.

– Vi har fått ett värdefullt tillskott av duktiga talanger och härliga medarbetare som har fått ett ordentligt utbildningspaket. Detta har givit en möjlighet att forma nya duktiga konsulter.

Även Framtiden upplever att samarbetet har varit givande och sett en positiv utveckling hos talangerna.

– Min upplevelse är att Aenigma skapar en kultur av samarbete och kunskapsdelning, där de anställda uppmuntras att lära av varandra och dra nytta av varandras expertis. Detta skapar en dynamisk och stimulerande arbetsplats där innovation blir en del av vardagen. Det finns också en djup respekt för människors välbefinnande eftersom de erbjuder en balanserad arbetsmiljö och främjar hälsa och välmående genom olika initiativ och ett tryggt ledarskap, säger Stina Högström rekryterare på Framtiden. 

Mia, Olle och Sara fortsätter sin utvecklingsresa med en anställning på Aenigma och vi ser fram emot att få följa deras karriär på nära håll. Redan till hösten välkomnar vi nästa grupp talanger som får möjligheten att påbörja sin karriär med en spännande tid framför sig.